Nový Covid automat od 16.8.2021

1140

KC Academia  je zaradené od 16.8.2021
v režime “ Základ “ – t.j. všetci bez rozdielu a bez obmedzení,
podľa platného Covid automatu a skutočnosti, že okres Kežmarok  sa nachádza
v stupni :  zelená farba – fáza monitoringu .
V zelenom okrese naďalej pretrváva povinnosť nosenia rúška alebo respirárora FFTP2 v interiéri.
Zaradenie KC Academia do konkrétneho  režimu :
(1.Len zaočkovaní, 2. OTP -očkovaní,testovaní,prekonaní, 3. Základ – všetci bez rozdielu)
sa môže meniť v závislosti od  zmien  v zaraďovaní okresov
do jednotlivých stupňov (farieb), v zmysle  Covid automatu.
O zmenách Vás  budeme vždy informovať .
Tešíme sa na Vašu návštevu !