KC Academia v režime OTP

1240

Od 23.8.2021  okres Kežmarok –
 stupeň OSTRAŽITOSŤ “ !!!    
KC Academia sa riadi protokolom „OTP“,
(t.j. očkovaní, otestovaní, prekonaní Covid 19 )
Pod “OTP” patria výlučne len osoby, ktoré sú :
1. plne očkované, 2. testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),
alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Za “plne zaočkovanú osobu” sa považujú osoby, ktoré sú :
1. 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny
2. 21 dní po jednodávkovej vakcíne
3. 14 dní po akejkoľvek prvej dávke ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
4. osoba do 12 rokov veku

Prevádzkovateľ zariadenia je podľa aktuálnej vyhlášky č. 240/2021 ÚVZ SR
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do prevádzky predloženie príslušného dokladu,
ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1, odsek 1 a 2 , vyhlášky 240/2021 ÚVZ,
a je oprávnený zároveň aj nahliadnuť do týchto príslušných dokladov.
Pobyt v KC Academia zahŕňa predovšetkým návštevu Vysokých Tatier (okres Poprad),
ktorý patrí taktiež do stupňa Ostražitosti a prevažne pracujú v OTP režime .
Bližšie informácie ohľadom aktuálnych covidových opatreniach a obmedzeniach
vo Vysokých Tatrách poskytuje aj portál https://www.tatry.sk/covid/ .

Ďakujeme, že spolu s nami dodržiavate opatrenia
a tešíme sa na Vašu návštevu !