KC Academia v režime OP+

2560

Z dôvodu nariadení ÚVZ SR je od 19.1.2022 možné poskytovať rekreačné pobyty
len v režime “OP+”. Pod pojmom OP+ sa rozumie :
1.osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka
2.osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy),
ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)
kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
3.Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
4.Osoby do 6 rokov veku bez testu
Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke” (pdf)
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na recepcia@kcacademia.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu !!!